Polityka prywatnosci

Strona główna

Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej „Jamno Active”


1. Wstęp

Aplikacja mobilna „Jamno Active” jest narzędziem, które umożliwia użytkownikom korzystanie z informacji o atrakcjach turystycznych wokół jeziora Jamno, prezentując je na mapie wraz z aktualną pozycją GPS użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy, jakie cele z tym związane, jakie środki bezpieczeństwa stosujemy oraz jakie prawa przysługują użytkownikom aplikacji w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.


2. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Aplikacja „Jamno Active” zbiera dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego działania aplikacji. W szczególności, aplikacja może pobierać następujące dane:

pozycję GPS użytkownika, w celu wyświetlenia aktualnej lokalizacji na mapie oraz dostarczenia informacji o atrakcjach turystycznych w pobliżu;

informacje o pamięci telefonu, w celu zoptymalizowania działania aplikacji.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z aplikacji i udostępnienia użytkownikom informacji o atrakcjach turystycznych wokół jeziora Jamno. Nie wykorzystujemy tych danych do innych celów niż te, które zostały wskazane powyżej.


3. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników aplikacji „Jamno Active”. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym przetwarzaniem, kradzieżą lub zniszczeniem danych. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów prawa o ochronie danych osobowych.


4. Prawa użytkowników aplikacji

Użytkownicy aplikacji „Jamno Active” mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.


5. Kontakt

Jeśli użytkownik aplikacji ma jakieś pytania dotyczące polityki prywatności lub chce skorzystać z jednego z wyżej wymienionych praw, może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: maciej.gendaszewski@gmail.com.


6. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez aktualizację polityki prywatności w aplikacji lub za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów komunikacji, takich jak e-mail lub powiadomienia push.


7. Podsumowanie

Polityka prywatności aplikacji „Jamno Active” ma na celu zapewnienie użytkownikom jasnych informacji na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych. Dbamy o bezpieczeństwo tych danych oraz umożliwiamy użytkownikom korzystanie z ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.